MS PRIME 

specjalizuje się w kompleksowym świadczeniu usług doradczych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz zarządzania projektami.

 

 

 

 

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Ofertę kierujemy do Przedsiębiorstw, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz do Instytucji Społecznych.

Dofinansowanie

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji inwestycyjnych oraz dotacji na realizację projektów szkoleniowych.

Zarządzanie projektem

W ramach naszych usług zapewniamy Państwu kompleksową usługę realizacji i rozliczania projektu.

Zamówienia publiczne

Oferujemy kompleksowe wsparcie procesu realizacji zamówień publicznych w oparciu o PZP jak również regulacje związane z Funduszami EU.
MS PRIME zapewnia:

  • Dopasowanie odpowiedniego programu do potrzeb Klienta,
  • Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami zgodnie z obowiązującymi zasadami dla wybranego programu,
  • Złożenie dokumentacji konkursowej do odpowiedniej instytucji,
  • Kompleksowe wsparcie informacyjne na każdym etapie współpracy,
  • Monitorowanie zmieniających się przepisów.

Otrzymanie dofinansowania to dopiero pierwszy krok do sukcesu

W ramach naszych usług zapewniamy Państwu kompleksową usługę realizacji i rozliczania projektu.Powierzone zadanie przeprowadzamy w oparciu o obowiązujące przepisy wdrażanego projektu, z przestrzeganiem terminów i formie zgodnej w wymogami programu, przy jednoczesnym zachowaniu należytej staranności o Państwa interesy.

Zapraszamy do kontaktu!