Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości – analiza popytu

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest poznanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców w zakresie wpierania rozwoju przedsiębiorczości. Państwa opinia oraz oczekiwania są niezwykle istotne, gdyż pozwolą dopasować ofertę rozważanego do utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Siemiatyczach do Państwa realnych potrzeb. Badanie to realizowane jest na zlecenie Urzędu Miasta w Siemiatyczach.

Głównym celem działalności Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie pomoc nowopowstałym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Osoby zainteresowane ofertą będą mogły skorzystać m.in. z preferencyjnego najmu pomieszczeń wyposażonych w meble, urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności na potrzeby lokalnej przedsiębiorczości. Dodatkowo w ramach Inkubatora planuje się świadczenie usług wpierających funkcjonowanie i rozwój aktywności gospodarczej przedsiębiorców takich jak: doradztwo finansowe, prawne, czy promocja przedsiębiorstw objętych wsparciem Inkubatora.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w przygotowanej ankiecie. Szacowany czas wypełnienia ankiety to 10 minut. Wypowiedzi są w pełni anonimowe i będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby Urzędu Miasta Siemiatycze. Ankietę należy wypełnić do 21.05.2019 r. Dziękujemy za współpracę i zrozumienie.

SIEMIATYCKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Weryfikacja ANTY SPAM