Zapytanie ofertowe nr 1/2.3_4/2019

MS PRIME Marcin Szczebiot zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie specjalistycznego wsparcia pomostowego oraz forum wymiany doświadczeń w związku z realizacją projektu WND-RPPD.02.03.00-20-0096/16 pn. „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV edycja”...

Zapytanie ofertowe nr 4/3.1.2-ZB/2018

MS PRIME Marcin Szczebiot zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę zestawów robotów do programowania, w związku z realizacją projektu „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białostoczku, Szkoły Podstawowej w Zabłudowie oraz Gimnazjum w...

Rozeznanie Rynku nr 2/3.1.2-ZB/2018

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie Rynku nr 2/3.1.2-ZB/2018 W związku z realizacją projektu „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białostoczku oraz Gimnazjum w Zabłudowie” nr...